ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

สี

เขียนโดย Super User. Posted in Data School

สีขาว = ความบริสุทธิ์

สีเขียว = ความอุดมสมบูรณ์