ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

เพลงมาร์ช

เขียนโดย Super User. Posted in Data School

สถานศึกษาสร้างศรัทธาน่าเชื่อถือ

                           จุดหมายคือสร้างศรัทธาน่าเลื่อมใส

                           มีคุณธรรมอบรมบ่มวินัย

                          ให้เด็กไทยเป็นคนดีมีวิชา

                                       โรงเรียนของเราชุมชนบ้านดอนอะราง

                           กว้างขวางเป็นสง่าน่าศึกษา

                           มีระเบียบรักวินัยใฝ่วิชา

                           ร่วมพัฒนา ชาติ ชุมชนและตนเอง

                                        สีขาวเขียวเกลียวกลมอันร่มรื่น

                            แทนความชื่นชุ่มฉ่ำใจข่มเหง

                           มีรู้แพ้ รู้อภัย ไม่หวั่นเกรง

                                        ยามชนะก็ร้องเพลงกราวกีฬา

                           พวกเรารักศักดิ์ศรีเพื่อสร้างสรรค์

                           มุ่งมั่นให้ชาติไทยได้ก้าวหน้า

                           ด้วยมาดหมายเป็นคนดีมีวิชา

                           สร้างคุณค่าให้บ้านเมืองรุ่งเรืองเอย

 

วงดุริยางค์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร                      สุนันทา   ภิรมย์ไกรภักดิ์    

                         บรรเลง                                                             ประพันธ์