ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2559  นายปัญญา    หาแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  พร้อมคณะกรรมการชุดที่ 1  ได้ดำเนินการนิเทศและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล และคณะกรรมการประเมิน Bast Practice  ในการนี้โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ภายใต้การบริหารงานโดยนายธวัช  แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

DSCN4988

DSCN4984

DSCN4948

DSCN4950

DSCN4956

DSCN4928

DSCN4911

DSCN4979

DSCN4980

DSCN4977

DSCN4983

DSCN4933

DSCN4998

DSCN5001

DSCN5003

DSCN5019

DSCN5004

DSCN4959

DSCN5025

DSCN5026

DSCN5013

DSCN5032

DSCN5039

DSCN5044

DSCN5050

DSCN5058

DSCN5061

DSCN5066

DSCN5070

 DSCN5076

DSCN5082

DSCN5084

DSCN5086

DSCN5087

DSCN5088

DSCN5090

DSCN5093

DSCN5098

DSCN5104

DSCN5111

DSCN5116

DSCN5120

DSCN4960

DSCN4964

DSCN4959

DSCN4947

DSCN4923

DSCN5125