ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

โครงการจักรยานชุมชน

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2559  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง โดยนายธวัช   แพงงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน  ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนอะราง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ปกครองนักเรียน  เข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยาน เพื่อสุขภาวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  12  สิงหาคา  2559 

DSCN7166

DSCN7164

DSCN7147

DSCN7169

DSCN7108

DSCN7115

DSCN7127

DSCN7091

DSCN7135

DSCN7137

DSCN7142

DSCN7095

DSCN7131

DSCN7174

DSCN7176

DSCN7170

DSCN7172