ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ศึกษาแหล่งเรียน ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นายธวัช   แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง พร้อมคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ปราสาทเมืองต่ำ  เขากระโดง และสนามกีฬาไอโมบาย จังหวัดบุรีรัมย์

DSCN0744

DSCN0751

DSCN0748

DSCN0811

DSCN0779

DSCN0833

DSCN0834

 DSCN0764

DSCN0765

DSCN0808

DSCN0838

DSCN0745

DSCN0818

DSCN0819

DSCN0823

DSCN0828

DSCN0829

DSCN0831

DSCN0755