ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนดอนอะรางทุ่งกระเต็น

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2560  นายสง่า   ศรีราม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และคณะ มอบนโยบายการจัดการศึกษา คณะครูกลุ่มโรงเรียนดอนอะรางทุ่งกระเต็น ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กลุ่มโรงเรียนดอนอะรางทุ่งกระเต็น ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

DSCN1861

DSCN1852

DSCN1847

DSCN1838

DSCN1837

DSCN1842

DSCN1865

DSCN1817

DSCN1746

DSCN1748

DSCN1750

 DSCN1750

DSCN1757

DSCN1760

DSCN1761

DSCN1762

DSCN1764

DSCN1769

DSCN1778

DSCN1780

DSCN1783

DSCN1785

DSCN1791

DSCN1792

DSCN1793

DSCN1795

DSCN1796

DSCN1799

DSCN1800

DSCN1802

DSCN1806

DSCN1808

DSCN1811

DSCN1812

DSCN1814

DSCN1817

DSCN1820

DSCN1821

DSCN1822

DSCN1825

DSCN1831

DSCN1867

DSCN1871

DSCN1872

DSCN1879

DSCN1886

DSCN1887

DSCN1888

DSCN1889

DSCN1890

DSCN1891

DSCN1892

DSCN1893

DSCN1894

DSCN1898

DSCN1900

DSCN1901

DSCN1902

DSCN1903

DSCN1906

DSCN1911

DSCN1926

DSCN1927

DSCN1912

DSCN1914

DSCN1917

DSCN1918

DSCN1921

DSCN1922