ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ภายใต้การบริหารงานโดยนายธวัช   แพงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทุกท่าน ร่วมกับคณะผู้บริหาร  คณะครู กลุ่มโรงเรียนดอนอะราง-ทุ่งกระเต็น ร่วมกิจกรรมร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา แด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการของกลุ่มโรงเรียนดอนอะรางทุ่งกระเต็น ในปี 2560 จำนวน 5 ท่าน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560

DSCN1933

DSCN1931

DSCN1936

DSCN1937

DSCN1950

DSCN1953

DSCN1957

DSCN1968

DSCN1972

DSCN1965

DSCN1966

DSCN1973

DSCN1974

DSCN1977

DSCN1978

DSCN1980

DSCN1982

DSCN1983

DSCN1984

DSCN1989

DSCN1991

DSCN1993

DSCN2000

DSCN1944

DSCN2022

DSCN2025

DSCN2027

DSCN2030

DSCN2033

DSCN2035

 DSCN2039

DSCN2041

DSCN2044

DSCN2047

DSCN2049

DSCN2050

DSCN2051

DSCN2053

DSCN2054

DSCN2055

DSCN2056

DSCN2057

DSCN2058

DSCN2005

DSCN2007

DSCN2018

DSCN2019

DSCN2014

DSCN2016

DSCN2003

DSCN2004

DSCN2077

DSCN2079