ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

วันแม่แห่งชาติ ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in News School

     เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางร่วมกับเทศบาลตำบลดอนอะราง ผู้นำชุมชนในเขตบริการ และผู้ปกครองนักเรียนจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

DSCN2812

DSCN2729

DSCN2731

DSCN2728

DSCN2725

DSCN2700

DSCN2702

DSCN2704

DSCN2707

DSCN2710

DSCN2712

DSCN2714

DSCN2716

DSCN2719

DSCN2722

DSCN2735

DSCN2738

DSCN2741

DSCN2743

DSCN2747

 DSCN2748

DSCN2752

DSCN2768

DSCN2769

DSCN2777

DSCN2773

DSCN2753

DSCN2754

DSCN2763

DSCN2764

DSCN2765

DSCN2782

DSCN2783

DSCN2781

DSCN2785

DSCN2789

DSCN2790

DSCN2791

DSCN2792

DSCN2794

DSCN2799

DSCN2803

DSCN2804

DSCN2805

DSCN2806

 DSCN2808

DSCN2814