ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าดอนอะราง (ปี 2560)

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  1  มกราคม  2561  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ภายใต้การบริหารงานโดยนายธวัช   แพงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการศิษย์เก่า ร่วมจัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา " คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าดอนอะราง " โดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าทุกรุ่น และเป็นการพบปะสังสรรค์เลี้้ยงรุ่นศิษย์เก่าทุกรุ่น

DSCN5388

DSCN5281

DSCN5285

DSCN5282

DSCN5288

DSCN5290

DSCN5292

DSCN5297

DSCN5300

DSCN5302

DSCN5303

DSCN5309

DSCN5312

DSCN5314

DSCN5315

DSCN5324

DSCN5326

DSCN5327

DSCN5329

DSCN5332

 DSCN5336

DSCN5339

DSCN5352

DSCN5353

DSCN5355

DSCN5358

DSCN5359

DSCN5360

DSCN5361

DSCN5362

DSCN5365

DSCN5367DSCN5368DSCN5370

DSCN5371

DSCN5373

DSCN5378

DSCN5385

DSCN5389

DSCN5391

 DSCN5392

DSCN5395

DSCN5396

DSCN5397

DSCN5401

DSCN5406

DSCN5408

DSCN5409

DSCN5413

DSCN5276

DSCN5278

DSCN5306

DSCN5316

DSCN5317

DSCN5320

DSCN5321

DSCN5322

DSCN5333

DSCN5334

DSCN5335

DSCN5342

DSCN5343

DSCN5344

DSCN5345

DSCN5346

DSCN5347

DSCN5348

DSCN5419

DSCN5423

DSCN5428

DSCN5429

DSCN5432

DSCN5434

DSCN5435

DSCN5436

DSCN5441

DSCN5443

DSCN5445