ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง โดยนายธวัช   แพงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ทุกท่าน นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และสวนสัตว์นครราชสีมา

P2211918

P2211908

P2211907

P2211911

P2211912

P2211913

P2211921

P2211923

P2211924

P2211935

P2211939

P2211941

P2211945

P2211947

P2211948

P2211952

P2211953

P2211962

P2211965

P2211970

P2211971

P2211973