ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

เนื้อหา

พิมพ์

ประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

เขียนโดย Super User. Posted in รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน

ประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

2.2 การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

งานวิชาการ

 

งานงบประมาณ

 

งานบุคคล

 

งานบริหารทั่วไป

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง