ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สานสัมพันธ์วันเกษียณ ปี 2560 Super User 67
วันแม่แห่งชาติ ปี 2560 Super User 113
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา Super User 122
ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนดอนอะรางทุ่งกระเต็น Super User 148
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 Super User 198
ปัจฉิมนิเทศ วันอำลาสถานบัน ปีการศึกษา 2559 Super User 244
ศึกษาแหล่งเรียน ปีการศึกษา 2559 Super User 248
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากประเทศเยอรมนี Super User 298
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Super User 460
โรงเรียนประชารัฐ Super User 475
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 Super User 487
โครงการจักรยานชุมชน Super User 526
งานมุฑิตาจิต 2559 Super User 577
กิจกรรมเข้าพรรษา Super User 502
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา Super User 498
รายงานขอซื้อชุดพลศึกษา Super User 474
รายงานขอชื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา Super User 473
รายงานการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชำรุด Super User 528
สอบราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง Super User 507
ประกาศสอบราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Super User 495
ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล Super User 1542
กิจกรรมส่งเสริมกาารพัฒนาวิชาชีพ Super User 476
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2559 Super User 449
อบรมโรงเรียนประชารัฐ Super User 508
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ฯ Super User 605
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก Super User 592
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Super User 550
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูฯ Super User 546
กิจกรรมวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2558 Super User 577
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน(Open House) Super User 639