ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สานสัมพันธ์วันเกษียณ ปี 2560 Super User 17
วันแม่แห่งชาติ ปี 2560 Super User 49
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา Super User 71
ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนดอนอะรางทุ่งกระเต็น Super User 88
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 Super User 145
ปัจฉิมนิเทศ วันอำลาสถานบัน ปีการศึกษา 2559 Super User 208
ศึกษาแหล่งเรียน ปีการศึกษา 2559 Super User 208
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากประเทศเยอรมนี Super User 247
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Super User 413
โรงเรียนประชารัฐ Super User 421
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 Super User 434
โครงการจักรยานชุมชน Super User 475
งานมุฑิตาจิต 2559 Super User 530
กิจกรรมเข้าพรรษา Super User 449
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา Super User 439
รายงานขอซื้อชุดพลศึกษา Super User 424
รายงานขอชื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา Super User 424
รายงานการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชำรุด Super User 474
สอบราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง Super User 458
ประกาศสอบราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Super User 448
ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล Super User 1478
กิจกรรมส่งเสริมกาารพัฒนาวิชาชีพ Super User 441
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2559 Super User 425
อบรมโรงเรียนประชารัฐ Super User 481
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ฯ Super User 577
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก Super User 560
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Super User 527
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูฯ Super User 525
กิจกรรมวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2558 Super User 552
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน(Open House) Super User 612