ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

คืนสู่เหย้าชาว ขาว-เขียว

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  1  มกราคม  2559  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง โดยนายธวัช    แพงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะชมรมศิษย์เก่าชาว ขาว-เขียว ทุกรุ่น ในกิจกรรมคืนสู่เหย้า ขาว-เขียว ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

DSCN2239

DSCN2354

DSCN2368

DSCN2333

DSCN2431

DSCN2425

DSCN2423

DSCN2261

DSCN2262

DSCN2265

DSCN2267

DSCN2269

DSCN2270

DSCN2274

DSCN2276

DSCN2278

DSCN2279

DSCN2282

DSCN2284

DSCN2286

 DSCN2288

DSCN2289

DSCN2292

DSCN2293

DSCN2296

DSCN2296

DSCN2299

DSCN2304

DSCN2307

DSCN2308

DSCN2311

DSCN2312

DSCN2315

DSCN2318

DSCN2320

DSCN2321

DSCN2323

DSCN2325

DSCN2335

DSCN2339

DSCN2375

DSCN2380

DSCN2381

DSCN2392

DSCN2393

DSCN2396

DSCN2398

DSCN2400

DSCN2402

DSCN2249

 DSCN2259

DSCN2336

DSCN2338

DSCN2343

DSCN2344

DSCN2345

DSCN2363

DSCN2364

DSCN2370

DSCN2438

DSCN2410