ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

สวัสดีปีใหม่ 2559

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  6  มกราคม  2559  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง โดยนายธวัช    แพงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย๋เก่าฯ  ผู้นำชุมชนในเขตบริการ สมาชิกสภาผู้แทนเทศบาลตำบลดอนอะราง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น ร่วมจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

DSCN2632

DSCN2600

DSCN2575

DSCN2585

DSCN2631

DSCN2572

DSCN2604

DSCN2605

DSCN2606

DSCN2607

DSCN2608

DSCN2609

DSCN2610

DSCN2611

DSCN2612

DSCN2613

DSCN2614

DSCN2615

DSCN2616

DSCN2617

DSCN2618

DSCN2620

DSCN2621

DSCN2622

DSCN2623

DSCN2625

DSCN2626

DSCN2628

DSCN2629

DSCN2666

DSCN2636

 DSCN2637

DSCN2638

DSCN2639

DSCN2640

DSCN2560

DSCN2651

DSCN2657

DSCN2663

DSCN2671

DSCN2668

DSCN2642

DSCN2643

DSCN2644

DSCN2645

DSCN2647

DSCN2652

DSCN2655

DSCN2661

DSCN2589

DSCN2579

 DSCN2580

DSCN2582

DSCN2634

DSCN2583

DSCN2591

DSCN2593

DSCN2595

DSCN2597

DSCN2599