ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  8  มกราคม  2559  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  โดยนายธวัช   แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูทุกท่าน ร่วมกับเททศบาลตำบลดอนอะราง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชนในเขตบริการ  ศิษย์เก่า  และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ประจำปี  2559  ในการนี้ได้จัดกิจกรรมการแสดงนักเรียน  และการออกร้านแจกขนม  อาหาร  ผลไม้ ให้กับเด็กที่มาร่วมงานครั้งนี้

DSCN2717

DSCN2782

DSCN2703

DSCN2700

DSCN2705

DSCN2706

DSCN2707

DSCN2708

DSCN2709

DSCN2710

DSCN2711

DSCN2712

DSCN2713

DSCN2714

DSCN2726

DSCN2724

DSCN2733

DSCN2730

DSCN2736

DSCN2740

DSCN2741

DSCN2743

DSCN2752

DSCN2761

DSCN2764

DSCN2749

DSCN2765

DSCN2768

DSCN2773

DSCN2775

 DSCN2776

DSCN2778

DSCN2779

DSCN2780

DSCN2786

DSCN2789

DSCN2793

DSCN2796

DSCN2798

DSCN2799

DSCN2802

DSCN2804

DSCN2809

DSCN2811

DSCN2814

DSCN2819

DSCN2821

DSCN2825

DSCN2827

DSCN2828

DSCN2832

DSCN2837

DSCN2689

DSCN2688

DSCN2683

DSCN2677

DSCN2859

DSCN2842

DSCN2861

DSCN2863

DSCN2759

DSCN2737

DSCN2838