ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  19  มกราคม  2559  นายธวัช   แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะครูทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครูอำภเอหนองกี่ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่  ในการนี้โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ได้จัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอน และอาชีพเพื่อมีงานทำ โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสง่า   ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรม

DSCN2955

DSCN2941

DSCN2923

DSCN2928

DSCN2930

DSCN2931

DSCN2953

DSCN2963

DSCN2965

DSCN2971

DSCN2978

DSCN2975

DSCN2979

DSCN2981

DSCN2985

DSCN2987

DSCN3025

DSCN3027

DSCN3029

DSCN3030

 DSCN3034

DSCN3036

DSCN3039

DSCN2991

DSCN2994

DSCN3017

DSCN2909

DSCN2905

DSCN2997

DSCN2937

DSCN2895

DSCN2914

DSCN2916

DSCN2917

DSCN2918

DSCN2920

DSCN2897

DSCN2899

DSCN2900

DSCN2901

DSCN2902

DSCN2893

DSCN2959