ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน(Open House)

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2559  โรงเรียนชุมชนบ้านดออนะราง โดยนายธวัช    แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) ในวันที่  4  มีนาคม  2559  เวลา  09.00  น. ณ หอประชุมโรงเรียน  ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

DSCN3193

DSCN3196

DSCN3192

DSCN3202

DSCN3217

DSCN3212

DSCN3186

DSCN3228

DSCN3229

DSCN3231

DSCN3233

DSCN3219

DSCN3221

DSCN3222

DSCN3224

DSCN3226

DSCN3160

DSCN3158

DSCN3162

 DSCN3168

DSCN3172

DSCN3177

DSCN3183

DSCN3190

DSCN3236

DSCN3239

DSCN3241

DSCN3244

DSCN3245

DSCN3250

DSCN3252

DSCN3257

DSCN3260

DSCN3262

DSCN3264

DSCN3268

DSCN3271

DSCN3274

DSCN3276