ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2559  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ภายใต้การบริหารงานของนายธวัช   แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมวันอำลาสถานบัน ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประจำปีการศึกษา  2558 ณ หอประชุมโรงเรียน

DSCN3556

DSCN3534

DSCN3503

DSCN3505

DSCN3509

DSCN3525

DSCN3527

DSCN3523

DSCN3485

DSCN3488

DSCN3492

DSCN3493

DSCN3496

DSCN3497

DSCN3499

DSCN3563

DSCN3573

DSCN3445

DSCN3449

DSCN3450

DSCN3456

DSCN3458

DSCN3460

DSCN3463

 DSCN3464

DSCN3465

DSCN3466

DSCN3468

DSCN3470

DSCN3472

DSCN3544

DSCN3546

DSCN3551

DSCN3557

DSCN3564

DSCN3567

DSCN3574

DSCN3575

DSCN3576

DSCN3577

DSCN3578

DSCN3580

DSCN3585

DSCN3588

DSCN3598

DSCN3599

DSCN3600

DSCN3602

DSCN3605

DSCN3608

 DSCN3614

DSCN3620

DSCN3626

DSCN3633

DSCN3648

DSCN3664

DSCN3659

DSCN3650

DSCN3667

DSCN3668

DSCN3669

DSCN3670

DSCN3671

DSCN3673

DSCN3674

DSCN3675

DSCN3676

DSCN3677

DSCN3678

DSCN3679

DSCN3680

DSCN3681