ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูฯ

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง โดยนายธวัช   แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างวันที่  29-30  มีนาคม  2559  ณ ริเวียร่า วิลล่า รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก และเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล

DSCN3895

DSCN3820

DSCN3804

DSCN3816

DSCN3892

DSCN3719

DSCN3879

DSCN3875

DSCN3880

DSCN3884

DSCN3885

DSCN3732

DSCN3760

DSCN3764

DSCN3771

DSCN3776

DSCN3780

DSCN3782

DSCN3784

DSCN3747

DSCN3744

DSCN3740

DSCN3737

DSCN3789

DSCN3791

DSCN3793

DSCN3794

DSCN3798

DSCN3800

DSCN3806

DSCN3811

DSCN3824

DSCN3829

DSCN3830

DSCN3831

DSCN3846

DSCN3849

DSCN3862

DSCN3866