ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

กิจกรรมไหว้ครู ปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in News School

   เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ภายใต้การบริหารงานโดยนายธวัช   แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะครู นำนักเรียนประกอบพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2559 ณ หอประชุมโรงเรียน

2DSCN4514

2DSCN4526

2DSCN4527

2DSCN4574

2DSCN4638

2DSCN4642

2DSCN4542

2DSCN4544

2DSCN4546

2DSCN4549

2DSCN4552

2DSCN4556

2DSCN4558

2DSCN4564

2DSCN4568

2DSCN4572

2DSCN4574

2DSCN4581

2DSCN4596

2DSCN4603

2DSCN4605

2DSCN4609

2DSCN4615

2DSCN4618

2DSCN4624

2DSCN4626

2DSCN4627

2DSCN4630

2DSCN4633

2DSCN4645

2DSCN4505

2DSCN4510

2DSCN4511

2DSCN4530

2DSCN4535

2DSCN4524