ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  14  กรกฏาคม  2559  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยนายสมศักดิ์   แสวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก ประธานกลุ่มดอนอะรางทุ่งกระเต็น พร้อมคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางอะราง

DSCN5533

DSCN5531

DSCN5514

DSCN5517

DSCN5521

DSCN5523

DSCN5528

DSCN5536

DSCN5540

DSCN5543

DSCN5545

DSCN5548

DSCN5553

DSCN5555

DSCN5558

DSCN5560

DSCN5570

DSCN5571

DSCN5580

DSCN5582

DSCN5586

DSCN5591

DSCN5593

DSCN5600

DSCN5603

DSCN5607

DSCN5611

DSCN5615

DSCN5617

DSCN5620

DSCN5627

DSCN5635

DSCN5637

DSCN5646

DSCN5648

DSCN5651

DSCN5652

DSCN5660

DSCN5661

DSCN5674

DSCN5541