ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

งานมุฑิตาจิต 2559

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  21-22  กรกฎาคม  2559  กลุ่มโรงเรียนดอนอะรางทุ่งกระเต็น โดยนายสมศักดิ์   แสวง  ประธานกลุ่ม พร้อมผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนทุกท่าน ร่วมแสดงมุฑิตาจิตให้กับนายสุริยัน   ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ที่จะเกษียณอายุราชการ  ที่จังหวัดจันทบุรี

DSCN6339

DSCN6341

DSCN6343

DSCN6327

DSCN6329

DSCN6333

DSCN6336

DSCN6337

DSCN6344

DSCN6186

DSCN6182

DSCN6209

DSCN6214

DSCN6215

DSCN6227

DSCN6232

DSCN6242

DSCN6243

DSCN6247

DSCN6250

DSCN6252

DSCN6254

DSCN6258

DSCN6259

 DSCN6261

DSCN6262

DSCN6266

DSCN6267

DSCN6270

DSCN6272

DSCN6273

DSCN6279

DSCN6282

DSCN6284

DSCN6286

DSCN6288

DSCN6291

DSCN6294

DSCN6299

DSCN6300

DSCN6303

DSCN6305DSCN6307

DSCN6310

DSCN6312

DSCN6313

DSCN6316

DSCN6317

DSCN6318

DSCN6319

 DSCN6320

DSCN6321

DSCN6322

DSCN6324

DSCN6325

DSCN6326

DSCN6188

DSCN6190

DSCN6192

DSCN6193

DSCN6194

DSCN6195

DSCN6197

DSCN6199

DSCN6201

DSCN6202

DSCN6163

DSCN6169

DSCN6171

DSCN6346

DSCN6347

DSCN6349

DSCN6351

DSCN6353

DSCN6131

DSCN6132

DSCN6137

DSCN6145

DSCN6149

DSCN6151

DSCN6153