ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2559  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง โดยนายธวัช   แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสุริยัน  ประดิษฐ์ธรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะครู  นักเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนอะราง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดอนะราง ผู้นำชุมชนในเขตบริการ  ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

DSCN7283

DSCN7276

DSCN7277

DSCN7290

DSCN7210

DSCN7217

DSCN7219

DSCN7221

DSCN7223

DSCN7226

DSCN7227

DSCN7256

DSCN7255

DSCN7253

DSCN7250

DSCN7229

DSCN7233

DSCN7234

DSCN7237

DSCN7238

DSCN7241

DSCN7243

DSCN7245

DSCN7246

DSCN7249

DSCN7261

DSCN7264

DSCN7269

DSCN7294

DSCN7299

DSCN7313

DSCN7296

DSCN7317

DSCN7321

DSCN7322

DSCN7325

DSCN7330

DSCN7304

DSCN7308

DSCN7310

 DSCN7333

DSCN7333

DSCN7335

DSCN7337

DSCN7339

DSCN7343

DSCN7345

DSCN7346

DSCN7347

DSCN7348

DSCN7349

DSCN7352

DSCN7353

DSCN7355

DSCN7358

DSCN7361

DSCN7363

DSCN7364

DSCN7365

DSCN7368

DSCN7369

DSCN7370

DSCN7372

DSCN7374

DSCN7375

DSCN7377

DSCN7379

DSCN7382

DSCN7383

DSCN7204

DSCN7387

DSCN7389

DSCN7390

DSCN7403