ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากประเทศเยอรมนี

เขียนโดย Super User. Posted in News School

   เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2559  นายธวัช   แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  พร้อมคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมต้อนรับคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากประเทศเยอรมนี โดยคุณสุดารัตน์   รัตน์มณี และครอบครัว ทุกคน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง

DSCN9999

DSCN9959

DSCN9952

DSCN9954

DSCN9962

DSCN9982

DSCN9979

DSCN9977

DSCN9938

DSCN0006

DSCN0008

DSCN9927

DSCN9929

DSCN9931

DSCN9933

DSCN9934

DSCN9935

DSCN9968

DSCN9940

DSCN9941

DSCN9944

DSCN9945

DSCN9946

DSCN9947

DSCN9948

DSCN9957

DSCN9946

DSCN9966