ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

ปัจฉิมนิเทศ วันอำลาสถานบัน ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Super User. Posted in News School

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 นายธวัช   แพงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และส่งลูกคืนเเม่ ในการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน ในการนี้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนและนักเรียนประพฤติดี

DSCN1094

DSCN0965

DSCN0966

DSCN0972

DSCN0973

DSCN0989

DSCN0991

DSCN0993

DSCN1019

DSCN1021

DSCN1023

DSCN1025

 DSCN1032

DSCN0926

DSCN0929

DSCN0933

DSCN0935

DSCN0936

DSCN0938

DSCN0943

DSCN0944

DSCN1034

DSCN1037

DSCN1038

DSCN1041

DSCN1054

DSCN1056

 DSCN1057

DSCN1059

DSCN1061

DSCN1063

DSCN1065

DSCN1068

DSCN1075

DSCN1079

DSCN1096

DSCN1098

DSCN1106

DSCN1108

DSCN1109

DSCN1110

DSCN1112

DSCN1113

DSCN1116

DSCN1118

DSCN1120

DSCN1121

DSCN1122

DSCN1123

DSCN1000

DSCN1006

DSCN1013

DSCN1099

DSCN1100

DSCN1101