ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่  buying Viagra online 8  มิถุนายน  2560  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง โดย นายธวัช   แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ทกุท่าน ร่วมกับนักเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560  ณ หอประชุมโรงเรียน

DSCN1514

DSCN1474

DSCN1482

DSCN1508

DSCN1511

DSCN1374

DSCN1392

DSCN1395

DSCN1398

DSCN1402

DSCN1405

DSCN1409

DSCN1416

DSCN1418

DSCN1422

DSCN1424

DSCN1425

DSCN1431

DSCN1452

DSCN1462

DSCN1465

 DSCN1468

DSCN1496

DSCN1371

DSCN1378

DSCN1381

DSCN1384

DSCN1386

DSCN1491

DSCN1494