ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

สานสัมพันธ์วันเกษียณ ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in News School

     เมื่อวันที่  15  กันยายน  2560  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง โดยนายธวัช   แพงไธงสง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู คณะศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันเกษียณ ปี 2560 แด่คูณครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่านประกอบด้วยนายเสงี่ยม  กลางพัฒนา  นางอรพิน  เพียรขุนทด  นางสุกัญญา  อุทก  นางชนิดาพร   สียางนอก     ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจักรกฤษณ์   ฤทธิรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองกี่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

DSCN3169

DSCN3211

DSCN3219

DSCN3220

DSCN3224

DSCN3229

DSCN3230

DSCN3233

DSCN3235

DSCN3238

DSCN3240

DSCN3241

DSCN3245

DSCN3246

DSCN3248

DSCN3249

DSCN3250

DSCN3254

DSCN3256

DSCN3258

 DSCN3260

DSCN3261

DSCN3263

DSCN3279

DSCN3285

DSCN3286

DSCN3290

DSCN3093

DSCN3095

DSCN3097

DSCN3103

DSCN3109

DSCN3111

DSCN3114

DSCN3115

DSCN3116

DSCN3117

DSCN3118

DSCN3123

DSCN3105

 DSCN3136

DSCN3083

DSCN3085

DSCN3089

DSCN3139

DSCN3140

DSCN3141

DSCN3148

DSCN3149

DSCN3150

DSCN3152

DSCN3153

DSCN3155

DSCN3157

DSCN3158

DSCN3159

DSCN3163

DSCN3165

DSCN3166

DSCN3167

DSCN3172

 DSCN3174

DSCN3176

DSCN3181

DSCN3182

DSCN3184

DSCN3188

DSCN3189

DSCN3190

DSCN3191

DSCN3064

DSCN3067

DSCN3068

DSCN3069

DSCN3070

DSCN3071

DSCN3074

DSCN3077

DSCN3081

DSCN3082

DSCN3270

DSCN3201

DSCN3204

DSCN3207