ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

กีฬากลุ่มดอนอะราง-ทุ่งกระเต็น ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in News School

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางสมจิต  สังขรักษ์ รองผอ.สพป. บร 3  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนดอนอะราง-ทุ่งกระเต็น ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ในการนี้คณะผู้บริหารอำเภอหนองกี่ และกลุ่มดอนอะราง-ทุ่งกระเต็น พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ซึ่่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2560

 DSCN4297

DSCN4196

DSCN4197

DSCN4226

DSCN4223

DSCN4234

DSCN4243

DSCN4256

DSCN4260

DSCN4262

DSCN4264

DSCN4266

DSCN4268

DSCN4270

DSCN4272

DSCN4425

DSCN4209

DSCN4291

DSCN4293

DSCN4300

DSCN4303

DSCN4306

 DSCN4329

DSCN4334

DSCN4348

DSCN4350

DSCN4354

DSCN4318

DSCN4324

DSCN4345

DSCN4356

DSCN4376

DSCN4382

DSCN4394

DSCN4368

DSCN4420

DSCN4360

DSCN4343

DSCN4551

DSCN4443

DSCN4446

DSCN4447

DSCN4511

DSCN4518

DSCN4521

DSCN4449

DSCN4458

DSCN4466

DSCN4481

DSCN4494

DSCN4500

DSCN4527

DSCN4530

DSCN4531

 DSCN4533

DSCN4538

DSCN4539

DSCN4541

DSCN4548

DSCN4179

DSCN4182

DSCN4183

DSCN4184

DSCN4188

DSCN4193

DSCN4194

DSCN4201

DSCN4205

DSCN4206

DSCN4211

DSCN4212

DSCN4213

DSCN4214

DSCN4215

DSCN4217

DSCN4219

DSCN4320

DSCN4326

DSCN4436

DSCN4558

DSCN4560

DSCN4554

DSCN4563

DSCN4240

DSCN4254

DSCN4255

DSCN4283

DSCN4287

DSCN4310