ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

โครงการเปิดรั้วโรงเรียน (OPEN HOUSE)

เขียนโดย Super User. Posted in News School

    เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง  โดยนายธวัช  แพงไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) จัดแสดงผลงานนักเรียนทุกระดับชั้น และมอบรางวัลนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมผู้ปกครองเยี่ยมชมชั้นเรียน

P2232045

P2232067

P2232077

P2232061

P2232020

P2232021

P2232024

P2232026

P2232027

P2232031

P2232032

P2232034

P2232035

P2232036

P2232037

P2232038

P2232039

P2232040

P2232042

P2232043

P2232049

P2232060

P2232082

P2232087

P2232088

P2232089

P2232091

P2232093

P2232096

P2232098

P2232101

P2232102

P2232103

P2232111

P2232116

P2232118

P2232123

P2232126

P2232128

P2232130

P2232132

P2232135

P2232138

P2232142

P2232159

P2232162

P2232167

P2232007