ข้อความ
  • PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL
พิมพ์

กิจกรรมไหว้ครูปี 2555

เขียนโดย Super User. Posted in News School

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  2555  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ภายใต้การควบคุมดูแลของนายจักรกฤษณ์   ฤทธิรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำการศึกษา 2555

100 6369

100 6445

100 6440

100 6374

100 6376

100 6377

100 6379

100 6390

100 6393

100 6397

100 6399

100 6402

100 6403

100 6407

100 6408

100 6410

100 6413

100 6414

100 6415

100 6419

100 6421

100 6423100 6425

100 6427

100 6428

100 6431

100 6433

100 6450